Vattenfall Danmark er et engrosselskab inden for handel med energi. De ejer og driver omkring en fjerdedel af kraftværkskapaciteten og halvdelen af den kraftværksejede vindmøllekapacitet i Danmark, og er Danmarks største ejer og operatør af landvindmøller.

I fire år har jeg lavet grønne regnskaber til alle Vattenfalls kraft- og kraftvarmeværker. Regnskaberne publiceres som pdf filer på Vattenfalls hjemmeside.


Kunde:        Vattenfall A/S
Opgave:      Grønne regnskaber


Reference fra kunden