Energi E2 A/S var et førende dansk produktions- og energihandelsselskab, som leverede el- og varmeydelser i udvalgte lande i Europa. E2 ejede og drev kraft- og kraftvarmeværker i Østdanmark, og var medejer af en række vandkraftværker i Sverige og Norge, samt flere vindmølleparker i Danmark, Spanien, Grækenland og Sverige.

Det blev til 9 årsberetninger med tilhørende grønne regnskaber, diverse logoer og templates samt mange andre spændende opgaver, før selskabet blev solgt og overtaget af henholdsvis Dong og Vattenfall.


Kunde:        ENERGI E2 A/S
Opgave:      Årsberetninger