PowerPoint design tips

Skriv korte tekster på dine PowerPoint slides, så publikum lytter i stedet for at læse


Flere PowerPoint design tips